Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 304


; прекурсорів,  здійснюється
відповідно  до  Закону  України  "Про  обіг  в Україні наркотичних
засобів, психотропних  речовин,   їх   аналогів   і   прекурсорів"
( 60/95-вр ).
     Діяльність, пов'язана   з   виготовленням    і    реалізацією
військової  зброї  та  боєприпасів до неї,  видобуванням бурштину,
охороною  окремих  особливо  важливих  об'єктів  права   державної
власності,  перелік  яких  визначається  у встановленому Кабінетом
Міністрів  України  порядку,  а  також  діяльність,  пов'язана   з
проведенням           криміналістичних,           судово-медичних,
судово-психіатричних  експертиз  та  розробленням,  випробуванням,
виробництвом  та  експлуатацією  ракет-носіїв,  у  тому числі з їх
космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки
державними   підприємствами   та   організаціями,   а   проведення
ломбардних операцій - також і повними товариствами.
     Діяльність, пов'язана   з   технічним   обслуговуванням    та
експлуатацією   первинних   мереж   (крім   місцевих   мереж)   та
супутникових  систем  телефонного  зв'язку   в   мережах   зв'язку
загального  користування  (крім  супутникових  систем  телефонного
зв'язку в  мережах  загального  користування,  які  мають  наземну
станцію   спряження   на  території  України  та  створюються  або
розгортаються   за   допомогою   національних   ракет-носіїв   або
національних  космічних  апаратів),  виплатою та доставкою пенсій,
грошової  допомоги   малозабезпеченим   громадянам,   здійснюється
виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку.
     Діяльність, пов'язана   з   виробництвом   бензинів  моторних
сумішевих (А-76Ек,  А-80Ек,  А-92Ек,  АІ-93Ек,  А-95Ек,  А-98Ек) з
вмістом  не  менш  як  5  відсотків  високооктанових  кисневмісних
добавок - абсолютованого технічного спирт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?