Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 305


у та етил-трет-бутилового
ефіру,  здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
     Діяльність, пов'язана з  виробництвом  зазначених  у  частині
четвертій   цієї   статті  високооктанових  кисневмісних  добавок,
здійснюється  державними   спиртовими   заводами,   перелік   яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2697-12  від
15.10.92,   N  3318-12  від  24.06.93,  N  3320-12  від  24.06.93,
N  3712-12  від  16.12.93,  N  3713-12 від 16.12.93, N 3714-12 від
16.12.93,  N  4039-12  від  25.02.94,  N  109/94-вр  від 14.07.94,
N 188/94-вр від 23.09.94, N 263/94-вр від 01.12.94, N 58/95-вр від
15.02.95,  N  64/95-вр  від  15.02.95,  N  304/95-вр від 13.07.95,
N  473/95-вр  від  14.12.95, N 474/95-вр від 14.12.95, N 75/95-вр
від  14.12.95, N 497/95-вр від 22.12.95, N 194/96-вр від 15.05.96,
N  626/96-вр  від  20.12.96,  N 278/97-вр від 20.05.97, в редакції
Закону  N  762/97-вр  від  23.12.97  -  набирає чинності через три
місяці  з  дня  опублікування  цього Закону; із змінами, внесеними
згідно  із Законами N 122/98-вр від 12.02.98, N 358-XIV ( 358-14 )
від  24.12.98,  N  381-XIV  (  381-14  )  від  12.01.99, N 784-XIV
(  784-14  )  від  30.06.99,  N  863-XIV  ( 863-14 ) від 08.07.99,
N  969-XIV  (  969-14  )  від 14.07.99, N 1121-XIV ( 1121-14 ) від
06.10.99,  N  1288-XIV  (  1288-14  )  від  14.12.99,  N  1328-XIV
(  1328-14  ) від 21.12.99, N 1770-III ( 1770-14 ) від 01.06.2000,
N  1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, N 1869-III ( 1869-14 ) від
13.07.2000,  N  1969-III  (  1969-14  ) від 21.09.2000, в редакції
Закону  N  1775-III  ( 1775-14 ) від 01.06.2000 - набирає чинності
02.11.2000 )

     Стаття 5. Принципи підприємницької діяльності

     Підприємництво здійснюється на основі таких принципів:
     вільний вибір видів діяльності;
     залучення   на    добровільних    засадах    до    здійснення
підприємницької  діяльності  майна  та  коштів  юридичних  осіб  і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон