Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 306


/> громадян;
     самостійне   формування   програми   діяльності   та    вибір
постачальників  і  споживачів вироблюваної продукції, встановлення
цін відповідно до законодавства;
     вільний найм працівників;
     залучення і використання  матеріально-технічних,  фінансових,
трудових,  природних та інших видів ресурсів, використання яких не
заборонено або не обмежено законодавством;
     вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення
платежів, установлених законодавством;
     самостійне  здійснення   підприємцем   -   юридичною   особою
зовнішньоекономічної     діяльності,     використання    будь-яким
підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

     Стаття 6. Організаційні форми підприємництва

     Підприємництво    в    Україні   здійснюється   в   будь-яких
організаційних  формах,  визначених  законами  України,  на  вибір
підприємця.  ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1987-III ( 1987-14 ) від 21.09.2000 )
     Порядок  створення,  діяльності,  реорганізації та ліквідації
окремих   організаційних    форм    підприємництва    визначається
відповідними законодавчими актами України.
     У   разі  коли  цей  порядок  спеціальним  законодавством  не
встановлено, підприємець керується цим Законом і своїм статутом.

     Стаття 7. Законодавство про підприємницьку діяльність

     Відносини,   пов'язані   із    здійсненням    підприємницької
діяльності, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами
України.
                            Розділ II

           УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     Стаття 8. Державна реєстрація підприємництва

     Державна  реєстрація  суб'єктів  підприємницької  діяльності,
крім  об'єднань  юридичних  осіб,  що здійснюють свою діяльність в
Укр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?