Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 307


аїні  на  умовах  угод  про  розподіл  продукції, проводиться у
виконавчому   комітеті  міської,  районної  в  місті  ради  або  в
районній,    районній   міст   Києва   і   Севастополя   державній
адміністрації    (далі   -   органи   державної   реєстрації)   за
місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше
не   передбачено   законом.   Забороняється  реєстрація  суб'єктів
підприємницької  діяльності,  найменування яких суперечать вимогам
частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані
суб'єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів
підприємницької  діяльності.  Порядок  його  ведення  визначається
Кабінетом  Міністрів України. ( Частина перша статті 8 із змінами,
внесеними   згідно   із  Законами  N  1807-III  (  1807-14  )  від
08.06.2000, N 2356-III ( 2356-14 ) від 05.04.2001 )
     Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької  діяльності
- юридичної особи подаються такі документи:
     рішення власника (власників)  майна  або  уповноваженого  ним
(ними)  органу  про  створення  юридичної  особи  (крім приватного
підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і
більше,  таким  рішенням  є  установчий договір,  а також протокол
установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;
     статут, якщо  це  необхідно  для  створюваної  організаційної
форми підприємництва;
     реєстраційна картка  встановленого  зразка,  яка  є  водночас
заявою про державну реєстрацію;
     документ, що  засвідчує  сплату власником (власниками) внеску
до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі,
передбаченому законом;
     документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
     при створенні відкритих акціонерних товариств (крім відкритих
акціонерних  товариств,  створених  у  процесі приватизації та/або
корпоратизації)  подається засвідчений Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції.
(  Частину  другу  статті  8  доповнено абзацом згідно із  Законом
N 1987-III ( 1987-14 ) від
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?