Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 308


21.09.2000 )
     Громадяни, які   мають   намір   здійснювати   підприємницьку
діяльність без створення  юридичної  особи,  подають  реєстраційну
картку  встановленого  зразка,  яка є водночас заявою про державну
реєстрацію,  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичної  особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
     Місцезнаходженням суб'єкта     підприємницької     діяльності
(юридичної  особи)  на  дату  державної   реєстрації   може   бути
місцезнаходження (місце  проживання)  одного  із  засновників  або
місцезнаходження за іншою адресою,  що  підтверджується  договором
оренди або іншим відповідним договором.
     Органам державної  реєстрації  забороняється   вимагати   від
суб'єктів   підприємницької  діяльності  додаткові  документи,  не
передбачені цим Законом.
     Державна реєстрація   суб'єктів   підприємницької  діяльності
проводиться за наявності всіх необхідних документів  за  заявочним
принципом протягом не більше п'яти робочих днів.  Органи державної
реєстрації  зобов'язані  протягом  цього  терміну  внести  дані  з
реєстраційної   картки   до   Реєстру   суб'єктів  підприємницької
діяльності   та   видати   свідоцтво   про   державну   реєстрацію
встановленого  зразка  з  проставленим ідентифікаційним кодом (для
юридичних  осіб),  який  надається  органам  державної  реєстрації
органами   державної   статистики,  або  ідентифікаційним  номером
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.
     За порушення   термінів  реєстрації  та  вимогу  подання  для
реєстрації документів,  не передбачених  законом,  посадові  особи
несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.
     У п'ятиденний  термін  з  дати  реєстрації  органи  державної
реєстрації направляють  примірник реєстраційної картки з відміткою
про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу
і  органу  державної  статистик
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?