Законы / О предпринимательстве

О предпринимательстве 309


и та подають відомості про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності  до  органів  Фонду
соціального страхування і Пенсійного фонду України.
     Свідоцтво  про  державну  реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік
у   державному  податковому  органі,  є  підставою  для  відкриття
рахунків  у  будь-яких  банках  України та інших держав за вибором
суб'єкта  підприємницької  діяльності  і  за  згодою  цих банків у
порядку, що встановлюється Національним банком України.
     Повідомлення  про  відкриття  або  закриття рахунків у банках
суб'єкт    підприємницької   діяльності   зобов'язаний   направити
державному  податковому  органу,  в  якому  він  обліковується  як
платник   податків   і   зборів   (обов'язкових   платежів).  Таке
повідомлення  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня відкриття або
закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається
особисто  або  направляється  на  адресу  відповідного  державного
податкового  органу  з  повідомленням  про вручення. Форма і зміст
повідомлення   про   відкриття  або  закриття  рахунків  у  банках
встановлюється центральним податковим органом України.
     У разі зміни  назви,  організаційно-правової  форми  суб'єкта
підприємницької  діяльності,  а  також  форми  власності  суб'єкти
підприємницької діяльності у місячний термін  з  моменту  настання
зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації.
     Перереєстрація суб'єкта      підприємницької       діяльності
проводиться в порядку, встановленому для його реєстрації.
     У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що
визначається  правонаступником  підприємства,  приватизованого  як
цілісний майновий комплекс,  подається  документ,  який  засвідчує
право власності на зазначений об'єкт.
     Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати  свої
філії (відділення),  представництва без створення юридичної особи.
Відкриття зазначених  підрозділів   не  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Весь закон

1. Товарный знак 2. Промышленный образец 1. Как проходит процедура регистрации торговой марки? 2. Проблемы защита интеллектуальной собственности в Украине 3. Типовые ошибки при регистрации товарных знаков 1. Об охране прав на изобретения 2. Об охране прав на_знаки_для_товаров_и_услуг 3. Об охране прав на промышленные_образцы 1. Порядок регистрации товарного знака 2. Преимущества международной регистрации торговой марки 3. Что является объектом_защиты_товарного_знака?