Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Особливості патентування винаходів

Особливості патентування винаходів300


 

Особливу увагу при поданні заявки на патентування винаходу (корисної моделі) необхідно приділяти правильності оформлення заявочної документації. Кожен винахідник повинен знати терміни дії патенту. Так на винахід встановлюється термін - 20 років, а на корисну модель - 10 років від дати подання заявки.

Основною метою процедури патентування винаходу є отримання патенту, який захищає інтелектуальні права автора і винаходу. Після проходження всіх формальних процедур автор отримує Патент на винахід (корисну модель), що засвідчує право власності, пріоритет і право авторства особи, що створила винахід.

Об єктом винаходу (корисної моделі) можуть бути:

  • Продукт (а саме: речовина, пристрій, культура клітин рослин і тварин тощо);
  • Спосіб;
  • Використання раніше відомого продукту чи способу за іншим призначенням.