Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Патентування промислових зразків

Патентування промислових зразків300


 

Перед тим як виконати патентування промислового зразка необхідно визначити об єкт. В якості об єкта промислового зразка можуть виступати:

  • форма
  • малюнок
  • розфарбування.

Дані об єкти визначають зовнішній вигляд промислового виробу, і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. В окремих випадках можна використовувати поєднання різних об єктів.

15 грудня 1993 був прийнятий Закон України "Про охорону прав на промислові зразки". Цей Закон з подальшими змінами регулює всі відносини, що виникають у зв язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

В результаті завершення процедури патентування промислового зразка видається патент. Патент на промисловий зразок підтверджує право власності на промисловий зразок. Після отримання патенту заявнику забезпечується пріоритет, авторство і виключне право на його використання. Кожен заявник повинен знати, що термін дії патенту на промисловий зразок - 10 років від дати подання заявки в Патентне Відомство. Після закінчення терміну дії патенту за бажанням власника патенту він може бути продовжений Відомством. Термін продовження не може перевищувати 5 років.

Права власника патенту діють від дати публікації відомостей про його видачу. Дані права вступають у законну силу після сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Кожен власник патенту повинен знати, що з правової точки зору захисту підлягає сукупність суттєвих ознак промислового зразка, які відображаються на фотографіях виробу (його макета та/або малюнка).