Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Договора франчайзінга

Договора франчайзінга300


 

Відомо, що одним із способів для розвитку ( "розкручування") власного бізнесу, є збільшення ринку збуту своїх товарів (послуг), шляхом створення мережі власних продавців на інших територіях. Але створення власної мережі магазинів, готелів, кафе і т.п. на іншій території, підтримання в ній високого рівня обслуговування, вимагає значних витрат і енергії з боку власника.

Разом з тим вже давно було відзначено, що, продаючи право на свій бізнес іншим незалежним підприємцям, навчаючи їх практичним навичкам ведення такого прибуткового бізнесу, власник може домогтися набагато більшого результату.

З іншого боку, бізнесменам-добре відомо, що працювати під "розкрученим" ім ям або товарним знаком набагато вигідніше, ніж витрачати величезні кошти на розкрутку власного бізнесу та підтримку його стабільності.

Способом вирішення вищевказаної задачі і є франчайзинг.

Як приклад можна назвати деякі великі компанії, що працюють по системі франчайзингу (McDonald s, Coca-Cola, Pepsi, ZINGER, XEROX та ін.)

Хоча на ринку України за системою франчайзингу вже працюють деякі відомі компанії, все ж таки для багатьох ця діяльність є новим і незрозумілим методом ведення бізнесу. Причиною є недостатня поінформованість підприємців про можливості та особливості такого способу ведення бізнесу, а також, відсутність чітких законодавчих механізмів, що регулюють дану область відносин.

За договором франчайзингу Франчайзі (покупець) купує франшизу, тобто дозвіл (право) займатися протягом певного періоду часу, на певній території, певним бізнесом, під товарним знаком або фірмовим найменуванням франчайзера (правовласника), з використанням його технологій, комерційної інформації, ноу-хау і т.п. Франчайзер має право здійснювати контроль за якістю ведення бізнесу Франчайзі, і зобов язаний надавати йому посильну допомогу (наприклад, в організації підприємства Франчайзі, навчання персоналу, в управлінні і т.п.)

На відміну від ліцензійного договору, де Ліцензіат виступає на ринку як особа, відмінне від Ліцензіара, при франчайзинг Франчайзі у взаєминах із споживачами, працюючи під фірмовим найменуванням чи товарним знаком франчайзера, асоціюється з останнім і виступає представником його товарів і / або послуг.

Договір франчайзингу не потребує реєстрації (на відміну від ліцензійних договорів щодо об єктів промислової власності).