Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Захіст інтелектуальної властності

Захіст інтелектуальної властності300


 Така оцінка може стати Вам необхідною у випадках:
  • Приватизації держмайна;
  • Формування статутного фонду при створенні нових та/або зміни правового статусу діючих господарських товариств;
  • При складанні і реєстрації ліцензійних договорів, договорів купівлі-продажу об єктів інтелектуальної власності;
  • Відчуження майна або прав на інтелектуальної власності;
  • Отримання кредиту під заставу прав на об єкти інтелектуальної власності;
  • Страхування;
  • Постановки на бухгалтерський облік у вигляді нематеріального активу і ведення бухгалтерського обліку;
  • Проведення судового розгляду (визначення розміру збитку, у разі незаконного використання об єктів інтелектуальної власності;
  • При розробці інноваційних проектів;
  • В інших випадках, передбачених законодавством.

Особливий інтерес, для суб єктів господарської діяльності, представляє питання про оцінку прав на об єкти інтелектуальної власності для внесення останніх в нематеріальний актив підприємства. Відповідно до законодавства України вартість об єктів інтелектуальної власності враховується як нематеріальних активів та амортизується, що призводить до зниження оподаткування.

Поняття "нематеріальний актив" визначається як права чи переваги, які набуває власник прав, відображені в балансі суб єкта господарювання як витрати на їх придбання і доведення до стану, придатного для використання з метою отримання прибутку.

Наприклад, Якщо Ви купили ліцензію на право використовувати винахід на Вашому підприємстві і отнЯкщо витрати на цю покупку в нематеріальний актив, то у податкового інспектора виникає питання: А чому Ви купили за цю ціну, а не, скажімо, за меншу? Питання природний, тому що це пов язано з оподаткуванням.

Оцінка вартості об єктів інтелектуальної власності безумовно розширить і можливості для того, щоб перетворити невловимі активи в капітал.

Відносини, що виникають у зв язку з оцінкою інтелектуальної власності регулюються Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" № 2658-ІІІ від 12.07.2001р. з наступними змінами.