Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Тварний знак в СРСР

Тварний знак в СРСР300


 

 Порядок придбання права на Товарний знак, його використання і захисту визначався національним законодавством. Наприклад, в СРСР постановою Ради Міністрів СРСР від 15 травня 1962 "Про товарні знаки", Положенням про товарні знаки(затверджено Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів від 8 січня 1974) і міжнародними угодами, найважливішими з яких являються Паризька конвенція по охороні промислової власності 1883 і Мадридська угода про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891(обоє ратифіковані СРСР). У усіх соціалістичних країнах і більшості капіталістичних країн(наприклад, у ФРН, Франції, Японії, Італії, скандинавських країнах) виняткове право на товарний знак отримується шляхом його офіційної реєстрації(у СРСР - в Державному комітеті Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів), а в деяких державах(наприклад, у Великобританії, США, Швейцарії) - в силу фактичного застосування Товарних Знакiв.