Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисні статті / Використання товарного знаку

Використання товарного знаку300


 

 Використанням товарного знаку вважається його застосування на товарах або послугах, для яких цей знак зареєстрований, і/або упаковці товарів правовласником якому належить таке право на основі ліцензійної угоди.
Використанням товарного знаку також може бути його застосування в рекламі, друкарських виробах, вивісках, демонстрації експонатів на виставках або ярмарках, телебаченні, за наявності поважних причин незастосування товарного знаку на товарах і(чи) їх упаковці.
Юридичні і фізичні особи, що здійснюють посередницьку діяльність, можуть на основі договору використати свій товарний знак разом з товарним знаком виготівника товарів, а також замість товарного знаку останнього.
Реєстрація права на товарний знак носить територіальних характер. Це означає, що право на охорону товарного знаку юридичні особи і індивідуальні підприємці отримують тільки в тих країнах, де вони отримали свідоцтво про реєстрацію свого товарного знаку.