Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Промисловий зразок

 

Для підготовки і подачі нами заявки на промисловий зразок, будь ласка, надайте нам наступну інформацію і документи: 

  - зображення промислового зразка (загальний вигляд, вигляд зверху, вигляд знизу і так далі);

   - повне ім'я автора і його адреса з індексом;

  - повне ім'я/назва заявника і його адреса з індексом;

   - код ЕГРПОУ (для юр. облич);

   - оригінал доручення на ведення справ;

   - опис промислового зразка (сфера вживання, основні складові частини).