Інші послуги патентних повірених

Компанія патентних повірених України "Крилова і партнери" надає послуги з патентування сортів рослин та реєстрації топографій інтегральних мікросхем.

Сорт рослини - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид певого покоління, популяція) в рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів.

Топографія інтегральної мікросхеми (ТІМС) - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з єднань між ними.