Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисна інформація  (сторінка

 • Порядок реєстрації товарного знаку

  Що потрібно для реєстрації товарного знаку?

  Докладніше...

 • Переваги міжнародної реєстрації торгової марки

  Відносини, що виникають у зв язку з набуттям і здійсненням права власності на товарний знак в Україні, регулюється Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. N 3689 з подальшими змінами.

  Докладніше...

 • Що є об'єктом захисту_товарного_знаку?

  Власник такого свідоцтва має право...

  Докладніше...

 • Особливості реєстрації промислової власності

  Власник такого свідоцтва має право...

  Докладніше...

 • Термін дії свідоцтва на торгову марку

  Стосунки, що виникають у зв'язку з придбанням і здійсненням права власності на товарний знак ...

  Докладніше...

 • Охорона прав на сорти рослин

  Різновидами сорти, на які можуть набуватися права є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

  Докладніше...

 • Топографія ІМС

  Топографія ІМС - це зафіксоване на матеріальному носії просторово - геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з єднань між ними...

  Докладніше...

 • Особливості патентування

  Ставши володарем прав на об'єкти інтелектуальної власності...

  Докладніше...

 • Юридичні консультації з питань інтелектуальної власності

  Порушення авторських, суміжних, патентних прав тягнуть за собою матеріальний і моральний збиток для авторів та інших власників об єктів інтелектуальної власності....

  Докладніше...

1 2