Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисна інформація / Що є об'єктом захисту_товарного_знаку?

Що є об'єктом захисту_товарного_знаку? 0


 Власник такого свідоцтва має право:
  • використовувати зазначення походження товару (тобто наносити на товар, упаковку і т.п.);
  • забороняти неправомірне використання зазначення походження товару;
  • вимагати від осіб, що порушили його право, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

При цьому порушенням прав власника свідоцтва є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману про дійсне місце походження товару (наприклад, використання супроводжуючих слів "виду", "типу", "стиль", "імітація" і т . п.).

Для отримання свідоцтва зазначення походження товару повинно бути зареєстровано в Патентному Відомстві.

В даний час основним законом, який регулює відносини, що виникають у зв язку з реєстрацією, правовою охороною та використанням зазначень походження товарів, є Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999 з подальшими змінами.

Зазначення походження товару може бути простим і кваліфікованим.

Просте зазначення походження товару (ПЗПТ) - будь-яке словесне або зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. ПЗПТ не вимагає реєстрації, а правова охорона виникає на підставі його використання.

Кваліфіковане зазначення походження товару (КЗПТ) охоплює поняття:

  • назва місця походження товару (НМП);
  • географічне зазначення походження товару (ГЗП).

Правова охорона кваліфікованих зазначень походження товарів виникає на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації. Права на використання підтверджуються спеціальним свідоцтвом. Обсяг правової охорони визначається занесеними до Реєстру і зафіксованими у свідоцтві характеристиками товару та межами географічного місця.

До основних особливостей даного об єкта промислової власності належать:

  1. Реєстрація та/або надання права користування кваліфікованим зазначенням походження товарів одній особі не обмежує права інших осіб на реєстрацію їх прав на його використання.
  2. На відміну від прав власника на знак для товарів і послуг особа, яка отримала право на користування кваліфікованим зазначенням походження товарів, не може надавати ліцензію іншим особам.
  3. Зв язок з конкретним географічним об єктом виключає можливість перенесення виготовлення таких товарів з одного місця в інше. Неможливо виготовити товари, відомі широкому споживачеві, в інших географічних об єктах, ніж ті, середа яких зумовила наявність у вказаних товари особливих властивостей.