Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисна інформація / Переваги міжнародної реєстрації торгової марки

Переваги міжнародної реєстрації торгової марки 0


 Відносини, що виникають у зв язку з набуттям і здійсненням права власності на товарний знак в Україні, регулюється Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. N 3689 з подальшими змінами.

Право власності на товарний знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва на товарний знак становить 10 років від дати подання заявки в Патентне Відомство і може бути продовжений щоразу на 10 років за клопотанням його власника, поданим протягом останніх шести місяців дії свідоцтва за умови сплати відповідного державного збору.

Обсяг правової охорони визначається наведеним у свідоцтві зображенням товарного знака, а також переліком товарів і послуг, для яких даний товарний знак зареєстрований.

Свідоцтво на товарний знак є правовою підставою приналежності знака конкретній особі і свідчить про його виключне право володіти, використовувати і розпоряджатися знаком на свій розсуд (передавати на підставі договору право власності на товарний знак, або на підставі ліцензійного договору надавати дозвіл на його використання будь-якій особі, а також забороняти іншим особам використовувати товарний знак без дозволу його власника).

Для підвищення ступеня правової охорони товарного знака можна отримати документ про визнання знака добре відомим в Україні.

Визнання знака добре відомим в Україні дає значні переваги його власнику: по-перше, знак охороняється незалежно від того, подана заявка на реєстрацію чи ні, і, по-друге, правова охорона поширюється також на товари і послуги, не пов язані з тими, для яких знак визнано добре відомим, якщо власник вважає, що це шкодить його інтересам.

Але для правової охорони потрібне рішення Апеляційної палати чи суду, при цьому, правова охорона надається з дати, на яку за цим рішенням знак став добре відомим в Україні.

Використанням товарного знака є застосування його на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов язаній із введенням зазначених товарів і (або) послуг у господарський оборот.

Будь-яке посягання на права власника товарного знаку вважається порушенням його прав і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відповідно до умов Мадридської Угоди для того, щоб мати можливість подати заявку на міжнародну реєстрацію торгових марок, в обов язковому порядку повинна бути в наявності національна Реєстрація, що підтверджується свідоцтвом на торговельну марку.

Громадяни країн, що підписали Мадридську Угоду, можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях угоди охорону своїх торговельних марок, що застосовуються для товарів чи послуг і зареєстровані в країні походження. Для цього необхідно подати заявку на ці знаки до Міжнародного бюро, яке виконує таку реєстрацію торгових марок.

Важливо знати, що в Мадридській Угоді визначено термін дії міжнародної реєстрації торговельних марок - 20 років. У разі необхідності реєстрація торговельної марки в будь-який момент часу може бути продовжена на період у 10 років. Для цього необхідно сплатити мито. В окремих випадках знадобитися слата додаткових зборів, які передбачені п. (2) статті 8 Мадридської Угоди.

У кожній із зазначених у заявці на міжнародну реєстрацію торгових марок країн торговельній марці надається така сама правова охорона, як якщо б вона була заявлена там безпосередньо.

Заявник має можливість збільшити кількість країн, у яких запитується охорона торговельної марки. Наприклад, Ваша компанія запланувала розширення експорту товарів в інші країни. У цьому випадку власник міжнародної реєстрації торговельної марки повинен подати заяву про так зване "територіальне розширення".

Основні переваги міжнародної реєстрації торговельних марок:

  • Значно спрощується процедура подання заявок на реєстрацію торговельної марки. Це обумовлюється тим, що заявник подає тільки одну заявку до Міжнародного бюро інтелектуальної власності. У своїй заявці він вказує країни, на які він планує розширити охорону своєї торговельної марки;
  • Ви заощадите значні кошти, скориставшись даною процедурою, тому що у Вас не буде необхідності оплачувати реєстрацію в кожній країні окремо;
  • Виключається необхідність у дотриманні правил оформлення документів заявки, відбитків знаків і т. п. в кожній з країн, в якій запитується охорона торговельної марки;
  • Згідно з Мадридською Угодою, Реєстрація торгових марок у Міжнародному бюро здійснюється строком на 20 років. Після сплати необхідних мит є можливість продовження терміну дії ще на 10 років, відповідно до Протоколу до Мадридської Угоди.

Згідно з Мадридською угодою термін експертизи обмежений 12 місяцями, протягом яких заявник одержує інформацію про захист своїх прав у всіх вказаних ним країнах або рішення про відмову в реєстрації міжнародної торговельної марки.