Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисна інформація / Охорона прав на сорти рослин

Охорона прав на сорти рослин 0


 Різновидами сорти, на які можуть набуватися права є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

Відносини, що виникають у зв язку з отриманням та використанням права власності на сорт рослин, регулюються Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 р., N 3116 з подальшими змінами.

Заявка на сорт рослини подається до Установи, що працює у сфері охорони прав на сорти рослин.

Авторам видається свідоцтво про авторство на співроб, а заявникам (власникам) видається патент.

Право авторства діє безстроково.

Термін дії патенту починається з дати реєстрації та закінчується в останній день: 35 - го року для сортів культур дерев, чагарників і винограду, 30 - го року для всіх інших сортів. Року відраховуються від року, наступного за роком реєстрації сорту.

Сорт вважається охороноспроможними, якщо він є новим і відповідає умовам відмінність, однорідності та стабільності.

Власник патенту має виключне право на його використання і передачу це права іншій особі за договором про передачу права власності або ліцензійним договором.