Наші клієнти
Житомирский мясокомбинат Конти Андрушивський маслосирзавод Корпорация 'Артериум' Billa Компания 'Экми'

ключові слова сайту:

- патентування винаходів;
- реєстрація товарного знаку;
- реєстрація торгової марки;
- захист інтелектуальної власності.

Корисна інформація / Топографія ІМС

Топографія ІМС 0


 Топографія ІМС - це зафіксоване на матеріальному носії просторово - геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з єднань між ними.

Відносини, що виникають у зв язку з набуттям і реалізацією права власності на топографії інтегральних мікросхем (ТИМС) регулюються законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 р. N 621/97-ВР з подальшими змінами.

Правова охорона ТІМС здійснюється державою шляхом її реєстрації в Відомстві. Реєстрація ТІМС здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність.

Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке діє 10 років від дати подання заявки у Відомство або від дати першого використання топографії ІМС.