Крылова и партнеры  /  Авторське право

Авторське право

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Авторське право в об’єктивному сенсі – підгалузь цивільного права, що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням (виданням, виконанням, показом і т. д.) творів науки, літератури чи мистецтва, тобто об’єктивних результатів творчої діяльності людей в цих областях. Програми для ЕОМ і бази даних також охороняються авторським правом. Вони прирівняні до літературних творів і збірників, відповідно. Поняття копірайт означає у вузькому сенсі право робити копії. У широкому розумінні поняття авторське право являє собою сукупність норм цивільного та інших галузей права, які регулюють відносини, що виникають у зв’язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва. Стосовно до конкретних осіб визначення авторське право розуміється як сукупність що належить автору (фізичній особі) майнових і особистих немайнових (духовних) прав щодо створеного ним творчою працею твори науки, літератури і мистецтва, що володіє новизною і оригінальністю, тобто йде мова про його авторські права.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ