Крылова и партнеры  /  Види патентів

Види патентів

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Патент це охоронний документ, який, перш за все, засвідчує виключне право, авторство і пріоритет винаходу.

Залежно від об’єкта патентування залежить і термін дії патенту.

Патент на винахід видається строком на 20 років. Патент на винахід має територіальний характер, тобто діє тільки на території тієї держави, патентним відомством якої він виданий.

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до законодавства України об’єктом винаходу, на який видається патент, може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин та ін.);
 • процес (спосіб);
 • нове застосування використання відомого продукту чи процесу.

Для того, щоб отримати правову охорону винахід повинен відповідати таким умовам:

 • бути новим;
 • мати винахідницький рівень;
 • бути промислово придатним.

Патент на винахід надає його власнику такі права:

 • використання винаходу;
 • виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії);
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання.

Патент на корисну модель видається строком на 10 років.

Патент на корисну модель має територіальний характер, тобто діє тільки на території тільки тієї держави, патентним відомством якої він виданий.

Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент на корисну модель надає його власнику такі права:

 • використання корисної моделі;
 • виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії);
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання.
посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ