Крылова и партнеры  /  Види інтелектуальних прав

Види інтелектуальних прав

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Авторське право

Авторським правом регулюються відносини, що виникають у зв’язку зі створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва. В основі авторського права лежить поняття «твори», що означає оригінальний результат творчої діяльності, існуючий в будь-якій об’єктивній формі. Саме ця об’єктивна форма вираження є предметом охорони в авторському праві. Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття, факти.

Суміжні права

Група виняткових прав, створена в другій половині XX- початку XXI століть, за зразком авторського права, для видів діяльності, які є недостатньо творчими для того, щоб на їх результати можна було поширити авторське право. Зміст суміжних прав істотно відрізняється в різних країнах. Найбільш поширеними прикладами є виключне право музикантів-виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного мовлення.

Патентне право

Патентне право – система правових норм, які визначають порядок охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків шляхом видачі патентів.

Права на промислові зразки

Як промисловий зразок може охоронятися нове й оригінальне художньо-конструкторське рішення виробу промислового або кустарно-ремісничого виробництва, що визначає його зовнішній вигляд.

Права на засоби індивідуалізації

Група об’єктів інтелектуальної власності, права на які можна об’єднати в один правовий інститут охорони маркетингових позначень. Включає в себе такі поняття, як: товарний знак, фірмове найменування, найменування місця походження товару, доменне ім’я. Вперше правові норми про охорону засобів індивідуалізації на міжнародному рівні закріплені в Паризькій конвенції з охорони промислової власності, де товарним знакам присвячена більша частина конвенції, ніж винаходам і промисловим зразкам.

Право на секрети виробництва (ноу-хау)

Секрети виробництва (Ноу-хау) – це відомості будь-якого характеру (оригінальні технології, знання, вміння і т. п.), які охороняються режимом комерційної таємниці і можуть бути предметом купівлі-продажу або використовуватися для досягнення конкурентної переваги над іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Захист таких відомостей відбувається по різному: якщо це технічна документація, то про неї знають обмежене число людей (як правило вони підписують угоду про комерційну таємницю), в разі винаходи, нововведення охороняються таким чином, що при технічному огляді можна виявити об’єкт ноу-хау, наприклад: механізми двигуна верстатів робляться таким чином, що матеріал розкладається на повітрі, і тому не можна зрозуміти принцип роботи установки (виробник таких верстатів Японія).

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ