Крылова и партнеры  /  Вільне використання творів

Вільне використання творів

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Без згоди автора і без виплати винагороди

Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов’язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і/або джерела запозичення.

Без згоди автора, шляхом репродукування

Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов’язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення репродукування в одиничному екземплярі без отримання прибутку.

Об’єкти, розміщені у відкритому доступі

Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди відтворення, передача в ефір або повідомлення для загального відома по кабелю творів архітектури, фотографії, образотворчого мистецтва, які постійно розташовані в місці, відкритому для вільного відвідування, за винятком випадків, коли зображення твору є основним об’єктом таких відтворення, передачі в ефір або повідомлення для загального відома по кабелю або коли зображення твору використовується для комерційних цілей.

Право на винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів

Авторам, виконавцям, виробникам фонограм і аудіовізуальних творів належить право на винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів виключно в особистих цілях. Така винагорода має компенсаційний характер і виплачується правовласникам за рахунок коштів, які підлягають сплаті виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, які використовуються для такого відтворення

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ