Крылова и партнеры  /  Добре відомі товарні знаки. Друга частина

Добре відомі товарні знаки. Друга частина

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Поняття «добре відомий товарний знак» при цьому не закріплено ні в одному документі: ні міжнародному, ні національному. Якщо проаналізувати ст. 25 Закону України і Порядок визнання знака добре відомим в Україні можна дати добре відомому товарному знаку таке формулювання – це знак, який має певну репутацію на ринку і є добре відомим споживачам або фахівцям у певній галузі, в процесі використання якого на ринку України, його власником протягом певного періоду було витрачено багато зусиль і коштів для його впізнаваності і просування, що може бути підтверджено соціологічним опитуванням, інтенсивною рекламою, наявністю регіональних представництв, проведенням спонсорської діяльності, участю у всіляких виставках, ярмарках, конкурсах та акціях і т.п.

Природно, що добре відомі товарні знаки є дуже привабливими для присвоєння третіми особами, при цьому часто і для неоднорідних товарів. Адже якщо випускати продукцію або надавати послуги під добре відомим знаком такі товари або послуги будуть завжди користуватися попитом, бо споживач буде напевно впевнений, що фірма-виробник якимось чином пов’язана з власником такого знака та випускає продукцію за ліцензією або з його дозволу. Тобто інша особа, таким чином, користується репутацією добре відомого знака.

Відповідно до доктрини розмивання товарного знака, навіть якщо особа використовує чужий добре відомий знак або знак, схожий з ним, для товарів або послуг, які не є однорідними, хоча це може і не вводити в оману споживачів щодо джерела товарів або послуг, це все одно може заподіяти шкоду добре відомому знаку зменшенням або розмиванням сили товарного знака відносно виробника.

При використанні добре відомого знака іншими особами щодо неоднорідних товарів чи послуг існує кілька небезпечних моментів для справжнього власника: – споживач може бути введений в оману щодо виробника товарів і послуг; – якість продукції або послуг, що випускаються або надаються іншою особою, буде навряд чи відповідати якості оригінальних товарів і послуг, що, безсумнівно, буде знижувати репутацію власника, яка напрацьовувалась десятиліттями, і відновити її буде дуже важко; – навіть якщо споживач не буде введений в оману, і буде чітко розрізняти товари різних виробників, розпізнавальна здатність добре відомого знака буде слабшати через розмивання знака.

Всі перераховані вище моменти неодмінно можуть привести до зменшення продажів, а отже і до матеріальних збитків.

Для прикладу, якщо уявити собі, що під добре відомим знаком YAMAHA будь-яка фірма починає виробляти, наприклад, побутову техніку, то споживач цілком може вирішити, що дані товари виробляються японською фірмою, або іншою фірмою з її дозволу, і що фірма просто розширила сферу своєї діяльності. Але навіть якщо споживач з часом розбереться і почне розрізняти товари японської та іншої фірми, то пріоритетний знак YAMAHA японського власника все одно почне розмиватися і з часом може втратити свою розпізнавальну здатність не тільки як добре відомого, але і як звичайного товарного знака.

Існують випадки, коли репутації власника добре відомого знака може наноситися прямої шкоди. Наприклад, визнаний добре відомим в відношенні годинників товарний знак ROLEX, був зареєстрований індонезійської фірмою щодо сигарет. Якщо врахувати той факт, що практично всі країни світу борються в даний час з курінням, а компанія Ролекс СА вже багато десятиліть є спонсором і меценатом в області спорту, підтримуючи і розвиваючи здоровий спосіб життя, то невже можна говорити про те, що репутації компанії не наноситься ніякої шкоди? Тут має місце пряма антиреклама Компанії.

Зареєструвавши товарний знак, його власник, крім витрат часу і грошей на його просування та впізнаваність, повинен постійно відстежувати і попереджати випадки його незаконного використання або спроби реєстрації. Провідні зарубіжні виробники витрачають на це величезні кошти, захищаючи свою продукцію і свої товарні знаки від підриву авторитету «піратами», які викидають на ринок великі партії товарів низької якості під всесвітньо відомими торговими марками.

Не секрет, що в офіційному визнанні знака добре відомим власник потребує тільки в разі конфліктної ситуації і для судового розгляду. Власник добре відомого знака при цьому впевнений, що він недарма витратив десятиліття і значні грошові кошти для просування і популярності свого знака не тільки в окремо взятій країні, а й в цілому світі, і що хороша популярність дасть йому козирі в суді, при відстоюванні своїх законних прав.

А ось тут і виникає актуальне питання «а що власне дає визнання знака добре відомим в Україні власнику такого знака насправді і підсилює воно позиції власника?»

Виходячи з ст. 25 вищевказаного Закону України визнання товарного знака добре відомим в Україні надає йому абсолютний захист тільки (!) для тотожних або однорідних товарів. Але відповідно до цього ж Закону (ст. 6) не може бути зареєстрований товарний знак, який є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з: -раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або однорідних товарів і послуг; – фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні і належать іншим особам, які отримали право на них до дати подання заявки щодо таких же або однорідних товарів.

Тобто захист знака щодо таких же або однорідних товарів вже є абсолютним і виходить, якщо власник добре відомого знака хоче скасувати реєстрацію тотожного або схожого знака, зареєстрованого для однорідних товарів, йому зовсім не потрібно визнавати знак добре відомим офіційно, тому що його позиції і так сильні і таке визнання, по суті, ніякої ролі тут грати не буде.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ