Крылова и партнеры  /  Добре відомі товарні знаки. Третя частина

Добре відомі товарні знаки. Третя частина

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

А от у випадку, якщо ідентичний або подібний знак зареєстрований для неоднорідних товарів, то визнання знака добре відомим може зіграти, а може і не зіграти будь-якої ролі. Все буде залежати від того, чи зможе власник добре відомого знака довести в суді, що використання добре відомого знака іншою особою стосовно неоднорідних товарів і послуг вказує на зв’язок між ним і власником добре відомого знака і чи буде його інтересам заподіяно шкоду таким використанням.

Безумовно, офіційне визнання знака добре відомим в деяких ситуаціях є, мало не єдиною підставою для подачі позову для скасування ідентичного або схожого знака. А ось в суді і починається найцікавіше. Суди наші абсолютно не готові ні морально, ні інтелектуально до розбору такої складної ситуації як «а чи вказує використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і чи буде його інтересам заподіяно шкоду таким використанням». Навряд чи судді замислюються в таких справах про такі поняття як «розмивання і ослаблення знака». І навряд чи в деяких справах дійсно хочуть виконати покладений на них законом обов’язок захистити всіма засобами права і законні інтереси власника знака.

Судді вважають, що для відповіді на це питання необхідно проводити судову експертизу, причому загального характеру, не в сфері інтелектуальної власності. Але насправді адже тільки фахівець в інтелектуальної власності може всебічно оцінити ту шкоду, яку може завдати використання добре відомого знака іншою особою. До того ж, якщо взяти до уваги формулювання ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, в якій сказано, що «для роз’яснення питань, що виникають під час розгляду господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу», якими спеціальними знаннями в цих випадках може володіти експерт без спеціалізації в області інтелектуальної сфери? Ось і вийде, що висновки експертизи навряд чи будуть повноцінними для відповіді на таке питання.

Якщо говорити про порівняння товарів, які є неоднорідними, і виробляються або продаються, то, безумовно, визначальним буде їх якість. Однак таке поняття як якість є комплексним і може бути дуже спірним і навіть проведення технічної експертизи може не дати жодних результатів. Тим більше, що порівнювати якість або технічні показники неоднорідних товарів, м’яко кажучи, неможливо. А як бути в ситуації з послугами? А якщо ніяких товарів власник знака, тотожного або схожого з добре відомим знаком, не виробляє, то про що можна говорити тоді? Можна, звичайно, почекати три роки з моменту реєстрації такого знака та подавати в суд на підставі невикористання знака. Але це вже відношення до гарної популярності не має.

Таким чином, в судових рішеннях щодо питання «чи вказує використання добре відомого знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і чи буде його інтересам заподіяно шкоду таким використанням» не можуть і не будуть враховані багато тонкощів сфери інтелектуальної власності з кількох причин, серед яких і відсутність достатніх знань і досвіду у суддів в цій сфері, і відсутність додаткового правового регулювання захисту добре відомих знаків, і відсутність будь-якої практики відносно добре відомих знаків в Україні взагалі.

Багато зарубіжних експертів в області інтелектуальної власності дотримуються думки, що добре відомим знакам можна давати абсолютну охорону, тобто добре відомий знак може бути зареєстрований на ім’я різних осіб для неоднорідних товарів. Але навіщо тоді взагалі вводити в теорію і практику поняття «добре відомий знак»? Виходить, що єдиним і вирішальним плюсом такого визнання мала бути таки абсолютна охорона, інакше існує реальна загроза розмивання добре відомого знака. На сьогоднішній день перевагою визнання знака добре відомим в Україні є тільки те, що добре відомий знак може мати охорону навіть без реєстрації або подачі заявки в Україні, хоча в таких випадках на варті добре відомих товарних знаків повинні стояти експерти, які проводять експертизу заявки на товарний знак.

Практично у всіх країнах норми про захист добре відомих знаків ідентичні ст. 6 bis Конвенції. Наприклад, в Російській Федерації в Законі «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях мет походження товарів» зазначено, що «при визнанні загальновідомим товарним знаком вже зареєстрованого товарного знака правова охорона такого загальновідомого товарного знака поширюється також і на товари, що не однорідні з тими, щодо яких він визнаний загальновідомим, за умови, якщо використання іншою особою цього товарного знака відносно зазначених товарів буде асоціюватися у споживачів з правовласником і може ущемити його законні інтереси». Асоціювання споживачами знака з правовласником можна встановити тільки соцопитуванням.

У США, наприклад, федеральний Закон охороняє добре відомі знаки від порушень або реєстрацій іншими особами східного знака щодо ідентичних, подібних, однорідних і навіть неоднорідних товарів і послуг, якщо є ймовірність сплутування, незалежно від того, зареєстрований старший знак чи ні. При цьому в разі судового розгляду суд бере до уваги безліч чинників, серед яких: і сила добре відомого знака, включаючи рівень впізнаваності знака на ринку, канали збуту товарів, включаючи схожість або відмінність між споживачами, ступінь уважності та обережності, які проявляють покупці при виборі товарів або послуг, чому відповідач вибрав саме добре відомий знак для своїх товарів і/або послуг і т.д.

Багато країн, у тому числі Китай і Японія, дотримуються правила, що коли особа використовує чужий добре відомий знак або знак, схожий з ним, і таке використання не вводить в оману споживачів, але використовує вигоди репутації добре відомого, це складає акт недобросовісної конкуренції.

Нанесення шкоди інтересам добре відомого знака щодо неоднорідних товарів вимагає судового доказування у всіх країнах світу, включаючи також і Європейські країни, але рівень судів більшості країн, безумовно, не можна порівняти з нашим. Хоча як показує практика, ініціюючи скасування неугодного товарного знака в суді, має сенс говорити також про недобросовісну конкуренцію.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ