Крылова и партнеры  /  Добре відомі товарні знаки. Четверта частина

Добре відомі товарні знаки. Четверта частина

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Відповідно до ст. 10-bis Паризької конвенції «Країни Союзу зобов’язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції».

Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні: всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (07.06.1996 № 236/96-ВР) «Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Зокрема, недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). Неправомірним, серед іншого, є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, що може привести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання». Дана стаття не говорить про те, чи повинні бути товари і послуги однорідними чи ні.

Формулювання «змішання з діяльністю іншого підприємця» має на увазі, що споживачі можуть або будуть асоціювати певні (або всі) товари і послуги під добре відомим знаком саме з власником такого знака. Доказом такого змішання як у випадку з недобросовісною конкуренцією і у випадку з добре відомими знаками, може і повинно бути соціологічне опитування, і в разі якщо за результатами такого опитування буде ясно, що більше 50% споживачів асоціюють товари і послуги з власником добре відомого знака, то змішання, безумовно, відбудеться, а отже і використання добре відомого знака іншою особою вказуватиме на зв’язок між цією особою і власником добре відомого знака. Кращого способу довести таке змішання або вказівки ​​на зв’язок навряд чи можна придумати. Однак як показує власний досвід – результати соціологічного опитування не є для суду доказом змішання або вказівки на зв’язок.

Висновок:

Безумовно, Паризька конвенція і Угода ТРІПС разом з Спільною рекомендацією зіграли дуже важливу роль для захисту добре відомого товарного знака в світі за останні десятиліття, але, на жаль, в даний час вони не можуть бути повністю адаптовані до потреб такого захисту. Правопорушення, контрафакція і підробки щодо добре відомих товарних знаків є сьогодні дуже гострим і дуже болючим питанням, що в серйозній мірі завдає шкоди репутації справжніх власників, а відповідно тягне за собою великі збитки щодо прибутку.

Можна говорити і про те, що доповнення Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг» ст. 25 та затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Держдепартаменту свідчить про позитивні тенденції в сфері інтелектуальної власності в Україні на сьогоднішній день. Однак отримати якусь користь від офіційного визнання знака добре відомим на практиці на сьогодні поки що складно. Таким чином, і виходить, що охорона добре відомого знака прописана в ст. 25 Закону України, Порядок визнання знака таким прийнятий, а через відсутність судової практики щодо добре відомих знаків в Україні норми ці не працюють і додаткового захисту власнику не дають. Таким чином, подача позову про скасування тотожного або схожого знака щодо неоднорідних товарів чи послуг на підставі офіційного визнання знака добре відомим в Україні – шлях дуже складний, який не завжди буде закінчуватися успішно. І красиве формулювання «добре відомий товарний знак» так і залишається для власника поки тільки красивим формулюванням.

Отже, необхідно посилити в Україні (так само як і на світовому рівні) охорону добре відомих знаків шляхом внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів, а може, і шляхом прийняття окремого спеціального нормативного акту щодо захисту добре відомих знаків.

Надання Україні абсолютної охорони добре відомим товарним знакам, безумовно, дало б їх власникам дуже потужний, практично єдиний, засіб захисту своїх законних прав, перешкоджало б розмиванню і нанесенню шкоди репутації добре відомих знаків, чим поліпшило б імідж України на міжнародній арені.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ