Крылова и партнеры  /  Захист промислових зразків

Захист промислових зразків

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

15 грудня 1993 був прийнятий Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”. Цей Закон з наступними змінами регулює всі відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

В результаті завершення процедури патентування промислового зразка видається патент. Патент на промисловий зразок підтверджує право власності на промисловий зразок. Після отримання патенту заявнику забезпечується пріоритет, авторство і виключне право на його використання. Кожен заявник повинен знати, що термін дії патенту на промисловий зразок -10 років з дати подачі заявки в Патентне Відомство. Після закінчення терміну дії патенту за бажанням власника патенту він може бути пролонгований Відомством. Термін продовження не може перевищувати 5 років.

Права власника патенту діють від дати публікації відомостей про його видачу. Дані права вступають в законну силу після оплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Кожен власник патенту повинен знати, що з правової точки зору захисту підлягає сукупність суттєвих ознак промислового зразка, які відображаються на фотографіях виробу (його макета і/або малюнка).

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ