Крылова и партнеры  /  Коротко про патентування винаходів

Коротко про патентування винаходів

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Патентування винаходів необхідно, щоб виключити використання винаходів сторонніми особами для отримання комерційної вигоди. Винаходами можуть виступати тільки нові і ті, що істотно відрізняються від вже існуючих технічних рішень в будь-якій галузі, що надають технічний результат. Щоб бути визнаним винаходом, технічне рішення обов’язково повинно відповідати наступним вимогам: новизна, певний винахідницький рівень і промислова придатність. Діляться Патентоспроможні винаходи на дві категорії: продукти, і процеси. Щоб на винахід був оформлений Патент України, необхідно подати в Украпатент (Державний департамент інтелектуальної власності України) заявку на видачу патенту, складену державною мовою. Заявка повинна містити опис винаходу (формулу, креслення, код) і реферат. За подачу заявки стягується збір, покликаний покрити витрати на експертизи: формальну і по суті. У разі видачі патенту України, термін його дії всередині країни становить 20 років.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ