Крылова и партнеры  /  Проблеми авторського права

Проблеми авторського права

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Основна проблема авторського права полягає у створенні правових, майнових та інших умов для ефективної творчої діяльності в різних сферах, таких як наука, література, мистецтво і забезпечення автору реальних можливостей для визнання і захисту його права на створене його працею творчий твір.

Також не менш значущою проблемою авторського права є створення правових, матеріальних та інших умов для використання творів науки, літератури, мистецтва широким колом осіб.

Іншими словами авторське право вирішує проблему поєднання прав автора на твір і можливість його використання суспільством.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ