Крылова и партнеры  /  Роль оцінки інтелектуальної власності

Роль оцінки інтелектуальної власності

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Світовий досвід свідчить, що для багатьох великих фірм вартість їх інтелектуальної власності може досягати 35-50% загальної вартості фірми.

Така оцінка може стати Вам необхідною у випадках:

  • приватизації держмайна;
  • формування статутного фонду при створенні нових і/або зміни правового статусу діючих господарських товариств;
  • при складанні та реєстрації ліцензійних договорів, договорів купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності;
  • відчуження майна або прав на інтелектуальну власність;
  • отримання кредиту під заставу прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • страхування;
  • постановки на бухгалтерський облік у вигляді нематеріального активу і ведення бухгалтерського обліку;
  • проведення судового розгляду (визначення розміру шкоди, в разі незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності;
  • при розробці інноваційних проектів;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.

Особливий інтерес, для суб’єктів господарської діяльності, представляє питання про оцінку прав на об’єкти інтелектуальної власності для внесення останніх в нематеріальний актив підприємства. Згідно із законодавством України вартість об’єктів інтелектуальної власності враховується як нематеріальні активи і амортизується, що призводить до зниження оподаткування.

Поняття нематеріальний актив визначається як права або переваги, які отримує власник прав, відображені в балансі суб’єкта господарювання як витрати на їх придбання і доведення до стану, придатного для використання з метою отримання прибутку.

Наприклад, якщо Ви купили ліцензію на право використовувати винахід на Вашому підприємстві і віднесли витрати на цю покупку в нематеріальний актив, то у податкового інспектора виникає питання: А чому Ви купили за цю ціну, а не, скажімо, за меншу? Питання природне, так як це пов’язано з оподаткуванням.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ