Крылова и партнеры  /  Товарні знаки в Середні віки

Товарні знаки в Середні віки

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

У середні віки з розвитком торгівлі і збільшенням виробництва товарів, вироблених різними гільдіями ремісників і купців, товари стали позначатися спеціальними клеймами, що в подальшому стало гарантією якості. Пізніше торгові гільдії запропонували зробити обов’язковим використання товарного знака. Такий крок зобов’язував виробників відповідати певному стандарту якості, і тим самим допомагало захистити свою репутацію.

Іноді, у виробництві якого-небудь продукту могло брати участь відразу кілька ремісників. У такому випадку кожен з ремісників мав право залишити своє клеймо на результаті своєї праці.

В Англії, в 1266 році парламент ухвалив перший законодавчий акт, що стосується товарних знаків. Відповідно до акту кожен пекар був зобов’язаний проставляти на хлібі свій знак. Це було зроблено для того, щоб в разі невідповідності хліба стандартам можна було визначити винного.

У Росії одне з перших згадок товарного знака датується 22 квітня 1667 року в Новоторговому статуті. У цьому статуті вперше згадується необхідність проставляти «на товарах клейма, печатки, всякі різні ознаки». У статуті містилися правові норми, які регулювали внутрішню і зовнішню торгівлю. Згідно зі статутом клеймо свідчило про сплату мита. Незабаром був прийнятий урядовий указ про обов’язкове таврування всіх російських товарів особливими фабричними або заводськими знаками.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ