Крылова и партнеры  /  Чим відрізняється винахід від відкриття?

Чим відрізняється винахід від відкриття?

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

На початку розглянемо чим відрізняється винахід від відкриття, а після перейдемо до розгляду питань, які безпосередньо пов’язані з патентуванням винаходу.

Винахід це створення того, що не існувало раніше; а відкриття це те, що існувало раніше, але не було відомо. Як приклад може послужити закон Ньютона це закон всесвітнього тяжіння. Якщо гіпотетично припустити, що відкриття Ньютона (закон всесвітнього тяжіння), можна було запатентувати, то виникла б абсурдна ситуація. Оскільки і до відкриття Ньютоном людство вміло користуватися силою всесвітнього тяжіння. А для Ньютона патентування відкриття (отримання патенту) надало б йому необгрунтовану (неправомірну) монополію.

Дещо інша картина для винаходів. Винахід – це створення та виготовлення об’єкта інтелектуальної власності, який не існував в минулому (наприклад, велосипед). В даному прикладі патентування винаходу – велосипеда, правомірно і розумно, оскільки людство отримує – велосипед, якого не мало раніше. З метою зацікавити винахідників патентувати свої винаходи, на державному рівні, їм після проходження процедури «патентування винаходу» і отримання патенту, надаються монопольні права, як правило, на період – 20 років.

Слово “винахід” походить від французького “invenire”, що означає знаходити (створювати).

В Україні на національному рівні патентування винаходу регулюється: Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р №3687-ХІІ. Патентування винаходів здійснюється Патентним відомством України, місце розташування якого в Києві.


Для того, щоб можна було запатентувати винахід в Україні, він повинен бути патентоздатним, тобто новим, мати винахідницький рівень, а також промислову застосовність. Подібні вимоги висуваються як в Україні, так і в інших країнах.

Для патентування винаходу необхідно і достатньо, коли:


   
 1. Винахід визнається новим. Він визнається новим лише в тому випадку, коли не є частиною існуючого рівня техніки.

 2.  
 3. Винахід є промислово придатним. Він визнається промислово застосовним лише в тому випадку, коли можна відтворити промисловим способом.

 4.  
 5. Винахід має винахідницький рівень. Він має винахідницький рівень лише в тому випадку, коли відповідає критерію «неочевидності». Неочевидність винаходу означає, що для фахівця конкретної галузі даний винахід не випливає із існуючого рівня техніки.


Слід звернути увагу, що для бажаючих пройти процедуру “патентування винаходу” на міжнародному рівні (за кордоном) можна тільки після початок проходження процедури “патентування винаходу” на національному рівні (зокрема, в Україні (в Києві).

На винахід, що відповідає всім перерахованим критеріям і пройшов в Патентному відомстві офіційну процедуру патентування винаходу, можна отримати патент (звертаємо увагу на те, що отримання патенту здійснюється виключно в Києві – оскільки місце розташування Патентного відомства України одне і воно знаходиться в Києві).

Патент – охоронний документ на винахід, який запевняє отриманий пріоритет, авторство автора, а також права власності власника цього патенту. При цьому автор може бути власником патенту, а може і не бути.

Патент використовується в обумовленому законодавством періоді рівному 20 років. Після закінчення терміну дії патенту на винахід, він стає загальнодоступним. Іншими словами кожен бажаючий користувач може використовувати винахід за своїм розсудом.

Але для власника, під час володіння ним патентом, тільки він і ніхто інший не має право на використання винаходу на свій розсуд.

Власнику на підставі патенту надається ряд виключних майнових прав:


   
 • виключне право забороняти* неправомірне використання третім особам його винаходу;
 •  

 • виключне право дозволяти* третім особам використання його винаходу (наприклад, на підставі ліцензійного договору).


*якщо патентування було в Україні, то дана дія можна здійснювати тільки в Україні.

В Україні патентування винаходу і отримання патенту здійснюється за заявницькою системою.

У багатьох країнах на законодавчому рівні передбачається “непряма охорона (захист)” на діючий патент. Суть цієї охорони (захисту) полягає в тому, що без дозволу власника запатентованого винаходу не дозволяється ввозити в країну вироби, виготовлені відповідно до способу вказаною у формулі патенту.

Не слід плутати, який видається відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і засвідчує право власності на даний винахід або корисну модель, від патенту (більш правильна назва торговий патент), який видається відповідно до Закону України «Про патентування певних видів підприємницької діяльності» і засвідчує дозвіл на заняття певними видами підприємницької діяльності (зокрема, роздрібної або оптової торгівлі). Іншими словами, торговий патент (виданий в Україні (в Києві) не засвідчує володіння фізичної або юридичної особи конкретним об’єктом інтелектуальної власності.

Винахідник перш ніж приступити до процедури патентування в Україні, повинен зважити: патентувати свій винахід або НЕ патентувати. Патентувати винахід варто в тому випадку, якщо вигоди від отриманої правової охорони (захисту) перевищують понесені витрати.

Бувають випадку, коли патентування винаходу не є доцільним. Наприклад, фірма “Coca-cola” вже більше 100 років тримає монополію на ринках по виробництву свого напою, а це досягається шляхом збереження в секреті його виготовлення (ноу-хау). Навіть укладаючи ліцензійні договори з третіми особами, вона не вказує його складу. А лише пропорції концентрації, до яких необхідно розчинити порошок, що поставляється нею згідно ліцензійного договору. У такий спосіб фірма “Coca-cola” захищає своє ноу-хау і утримує по сьогоднішній день монопольні права на ринку не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Одночасно можна навести інший протилежний приклад, коли доцільно патентувати винахід. Свого часу, фірма “Microsoft” звинувачувалася в порушенні прав іншої фірми “Digital Equipment Corporation”. У свою чергу фірма “Digital Equipment Corporation”. подала в суд судовий позов про захист її порушених патентних прав. Для того, щоб закрити судовий розгляд, фірмою “Microsoft” було сплачено штраф у великому розмірі. Після подібного випадку, Білл Гейтсом була вироблена стратегія патентувати все, що тільки можна. Саме завдяки інноваційній стратегії фірми, на сьогоднішній день “Microsoft” є однією з провідних фірм світу.

посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ