Крылова и партнеры  /  Що є винаходом?

Що є винаходом?

Статьи регистрация торговых марок, патентный поверенный

Винахід – результат інтелектуальної діяльності людини, технічне рішення, що володіє новизною, винахідницьким рівнем і є промислово придатним. Технічне рішення оформляється у вигляді заявки на винахід, на який видається патент. Патент – охоронний документ, що засвідчує авторство, право власності і дає виключне право Заявнику на використання даного винаходу.

Винаходом можуть бути такі рішення:

 • продукт – пристрій,
 • речовина,
 • штам мікроорганізмів;
 • процес (спосіб);
 • використання відомих рішень за новим призначенням.

Винахід має володіти новизною, винахідницьким рівнем (тобто не бути очевидним для середнього фахівця в цій галузі і явним чином невідомий з рівня техніки) і бути промислово придатним.

Патентний повірений подає правильно оформлену заявку на винахід в Укрпатент.

Для оформлення заявки на винахід Вам необхідно подати наступні документи:

Для фізичної особи:

 • Короткий виклад суті винаходу (якщо необхідно – креслення) для складання опису і формули винаходу, а також для Міжнародної патентної класифікації.
 • Дані про заявника (паспортні дані – ПІБ, докладна адреса);
 • Відомості про автора (-ів) винаходу – паспортні дані (ПІБ, докладна адреса);
 • Довіреність на патентного повіреного (бланк висилаємо) на ведення діловодства за заявкою на винахід, яку підписує Заявник
 • Платіжний документ, що підтверджує оплату держмита за подачу заявки на винахід (якщо заявник оплачує самостійно). Реквізити для оплати надаються.

Для юридичної особи:

 • Короткий виклад суті винаходу (якщо необхідно – креслення) для складання опису і формули винаходу, а також для Міжнародної патентної класифікації.
 • Дані про заявника (ів) – повне найменування підприємства із зазначенням форми власності, юридична адреса з обов’язковим зазначенням поштового індексу, код ЕДРОПОУ підприємства.
 • Відомості про автора (-ів) винаходу – паспортні дані (ПІБ, докладна адреса);
 • Довіреність на ведення діловодства на ім’я патентного повіреного (бланк для заповнення висилається), яку підписує Заявник і скріплюється печаткою організації.
 • Платіжний документ, що підтверджує оплату держмита за подачу заявки на винахід (якщо Заявник оплачує самостійно). Реквізити для оплати надаються.
посмотреть контакты

КРЫЛОВА И ПАРТНЕРЫ

КОНТАКТЫ